Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı ile firmalara ve bireylere sermayelerini en doğru şekilde değerlendirmek üzere yatırım tavsiyelerinde ve bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz.

Danışanlarımızın ilgi veya ihtiyaç duydukları alanlara göre yatırım yapmaya en uygun şirketler veya projeler ile tanışmalarını hedefliyor; sermayelerini artırmalarını sağlıyoruz.

İki ana misyon taşıyoruz:

  • Türkiye merkezli şirketlerin yönetsel ve markasal değerlerini artırarak uluslararası yatırım ağları ile entegrasyonları sağlayıp, doğrudan dış yatırım almalarını sağlamak.
  • Türkiye’de yatırım yapmak isteyen firmaların ve bireylerin sermayelerini ilgi veya ihtiyaç duydukları sektörlerdeki yatırım yapmaya en uygun şirketler veya projeler için kullanmalarını sağlamak.

Sermaye Yönetimi,
İş Geliştirme,
Gayrimenkul ve Arsa Alım-Satım,
Türkiye’de Yatırım
Yapmak ana başlıkları altında hizmetler sunuyoruz.


Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı ile kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüzel kişiliğe sahip müşterilerimizin yönetsel sorunlarının tespitinde, veri analizinde, iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesinde, sistemlerin kurulması ve uygulamaların devreye alınmasında bağımsız ve objektif olarak profesyonel bir hizmet sunuyoruz.

Yönetsel alanda değer yaratmak ve değişimi gerçekleştirmek amacıyla tavsiyelerde bulunuruz ve çözüm yaratma ya da doğrudan aksiyona geçme yöntemlerini kullanırız. Strateji oluşturma aşamasından, genel yönetim, proje yönetimi, iş kurma, pazarlama, bilgi teknolojileri, satın alma ve malzeme yönetimi, üretim teknolojileri, insan kaynakları, mali ve finansal yönetim, halkla ilişkiler ve tanıtım, bilişim teknolojileri, kalite yönetimi, araştırma, çevre gibi yönetsel konulara kadar geniş alanda çok yönlü destek veriyoruz.

Teşhis ve çözümleri değerlendirme yeteneklerimiz ile yeni ve yaratıcı yaklaşımları ortaya çıkarmak, çözümleri şirket kültürüne uyarlamak ve devreye almak, kurum personeli ve yönetim ekibinin teknik ve idari becerilerini geliştirmek amaçlarıyla yeterli eğitim, deneyim, beceri, etik değerler ve disiplinler arası uzmanlıklarımız ışığında çalışıyoruz.

Kurumsal Analiz,
Yeniden Yapılanma,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
Aile Şirketleri Danışmanlığı
ana başlıkları altında hizmetler sunuyoruz.


Denetim Danışmanlığı

Denetim faaliyetlerimizin temelinde güvence sağlama ve danışmanlık fonksiyonlarımızı önemsiyoruz.

Denetim danışmanlığımız müşteri şirketlerimizin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güderken, denetimlerimizin niteliği ve kapsamı müşterimizle birlikte kararlaştırılan faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir.
Usul ve yol gösterme, tavsiyede bulunma, işleri kolaylaştırma ve eğitim verme bu kapsamdaki faaliyetlerimizdendir.

Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişimle birlikte yeni risklerin oluşması denetimin rolünü de değiştirmektedir.
Geleneksel görev tanımı varlıkların korunması ve uygunluk sağlamak olan denetimin; artık üst düzey kararların alınmasında, organizasyonun risklere karşı korunmasında ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesinde daha etkin rol aldığına inanıyoruz.

Değişen rolümüz ile birlikte amacımız sadece hata ve hileleri ortaya çıkarmak değil, bu hataların oluşmasını önlemeye yönelik bir mekanizma oluşturmak ve müşteri şirketlerimizin tüm unsurlarını “aynı geminin yolcusu” olduğumuz ortak paydasında buluşturmaktır.

Stok ve Envanter Denetimi,
Hile ve Bulgu Denetimi,
İç Denetim Sistemi Kurulumu
ana başlıkları altında hizmetler sunuyoruz.